Przejdź do treści

Powiat Inowrocławski Oficjalny portal

Wyszukiwarka

Szukaj

Informacje o projekcie

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Informacje o projekcie


Projekt pn. „Twoja wiedza – Twoja przyszłość II” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe na podstawie umowy nr UM_SE.433.1.095.2017 o dofinansowanie projektu pn. „Twoja wiedza – Twoja przyszłość II” nr RPKP.10.02.03-04-0012/16.
Beneficjentem projektu jest Powiat Inowrocławski. Projekt jest realizowany w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 28 września 2018 r. i obejmuje rok szkolny 2017/2018.

Grupa docelowa


Projekt jest adresowany do 490 uczniów i uczennic z 10 zawodowych szkół ponadgimnazjalnych, w tym szkoły specjalnej z terenu powiatu inowrocławskiego.  Projektem zostaną objęte następujące szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski:


1.    Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Pawła II w Inowrocławiu
ul. Poznańska 345
88-100 Inowrocław
strona internetowa http://www.zsp1ino.pl/


2.    Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu, w której prowadzone będą klasy dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej
ul. Sienkiewicza 33
88-100 Inowrocław
strona internetowa http://www.zsp2.com.pl


3.    Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Inowrocławiu
ul. Dworcowa 25
88-100 Inowrocław
strona internetowa http://zspnr3inowroclaw.pl


4.    Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Inowrocławiu
ul. Krzymińskiego 8
88-100 Inowrocław
strona internetowa http://www.ekonom-ino.pl


5.    Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu
ul. Narutowicza 34
88-100 Inowrocław
strona internetowa http://budowlankain.nazwa.pl


6.    Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy
ul. Kujawska 20
88 - 150 Kruszwica
strona internetowa http://www.zspkruszwica.pl


7.    Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy, w której prowadzone będą klasy dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej
ul. Kujawska 20
88 - 150 Kruszwica
strona internetowa http://www.zspkruszwica.pl

8.    Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach
Kobylniki
88-150 Kruszwica
strona internetowa http://www.zspk.pl


9.    Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu
Kościelec
88-170 Pakość
strona internetowa http://koscielec.pl/new/


10.    Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu, w której prowadzone będą klasy dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej
ul. Solankowa 21
88-100 Inowrocław
strona internetowa http://www.inokotan.pl

Cele i planowane efekty


Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego szkół zawodowych Powiatu Inowrocławskiego poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej, dostosowanej do potrzeb rynku pracy, w roku szkolnym 2017/2018.


Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte produkty:


-   Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego [szt.] – 9,
-    Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego, którzy zostali objęci wsparciem w programie – 490 os.,
-    Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie – 111 os.,
-    Liczba uczniów niepełnosprawnych objętych projektem – 12 os.


oraz rezultaty:


-    Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego, którzy podnieśli, nabyli lub uzupełnili kompetencje zawodowe po opuszczeniu programu – 441 os.,
-    Liczba uczniów w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, którzy zakończyli udział w zajęciach –  396 os.


Formy wsparcia:


W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące zajęcia:


1.    Zajęcia pozalekcyjne "Grafika komputerowa" dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Pawła II w Inowrocławiu.
2.    Zajęcia pozalekcyjne "Obsługa imprez okolicznościowych" dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu.
3.    Zajęcia pozalekcyjne "Techniki multimedialne" dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Inowrocławiu.
4.    Zajęcia pozalekcyjne "Rysunek techniczny wspomagany komputerowo" dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Inowrocławiu.
5.    Zajęcia pozalekcyjne "Fakturowanie" dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Inowrocławiu.
6.    Zajęcia pozalekcyjne "Obsługa kas fiskalnych" dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Inowrocławiu.
7.    Zajęcia pozalekcyjne "Ćwiczenia z obsługi sprzętu geodezyjnego" dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu.
8.    Zajęcia pozalekcyjne "Ćwiczenia z obliczeń geodezyjnych" dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu.
9.    Zajęcia pozalekcyjne "Kosztorysowanie" dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu.
10.    Zajęcia pozalekcyjne "Organizacja i ocena jakości robót budowlanych" dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu.
11.    Zajęcia pozalekcyjne "Systemy i urządzenia energetyki odnawialnej" dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu.
12.    Zajęcia pozalekcyjne "Ład przestrzenny" dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu.
13.    Zajęcia pozalekcyjne "Spawanie gazowe (metoda 311)" dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu.
14.    Zajęcia pozalekcyjne "Obsługa konsumenta" dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu.
15.    Zajęcia pozalekcyjne "Carving" dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu.
16.    Zajęcia pozalekcyjne "Tradycyjna kuchnia polska" dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu.
17.    Zajęcia pozalekcyjne "Kuchnia orientalna" dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu.
18.    Zajęcia pozalekcyjne "Spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych (MAG metoda 135)" dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu.
19.    Zajęcia pozalekcyjne "Projektowanie i administrowanie sieciami komputerowymi" dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy.
20.    Zajęcia pozalekcyjne "Grafika w biznesie" dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy.
21.    Zajęcia pozalekcyjne "Warsztaty zdrowego gotowania" dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy.
22.    Zajęcia pozalekcyjne "Kucharz" dla uczniów Zespołu Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu.
23.    Zajęcia pozalekcyjne "Cukiernik" dla uczniów Zespołu Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu .


Projekt obejmuje również przeprowadzenie następujących kursów zawodowych:


1.     "Obsługa wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli" dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Inowrocławiu, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy.
2.     "Operator koparko-ładowarki w zakresie III klasy uprawnień" dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu.
3.    Inseminacja bydła dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach.


W ramach projektu zaplanowano również staże. Staże zawodowe skierowane są dla uczniów techników następujących szkół:


•    ZSP nr 1 w Inowrocławiu (technik analityk),
•   ZSP nr 5 w Inowrocławiu (technik budownictwa, geodezji i systemów energetyki odnawialnej),
•   ZSP w Kościelcu (technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanizacji rolnictwa),
•    ZSP w Kruszwicy (technik informatyk,  usług gastronomicznych),
•    ZSP w Kobylnikach(technik rolnik i weterynarz).


Staże zostaną zrealizowane w lipcu i w sierpniu 2018 r.


Źródła finansowania projektu


Koszt całkowity projektu: 586 699,95 zł,


środki RPO (EFS) - 85%: 498 694,95 zł,


środki krajowe - 10%: 58 670,00 zł,


środki własne - 5%: 29 335,00 zł.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij