Przejdź do treści

Wyszukiwarka

Szukaj

Deklaracja dostępności

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Deklaracja dostępności

 

Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatu Inowrocławskiego

Data publikacji strony internetowej: 2015-01-30

Data ostatniej aktualizacji: 2020-03-31

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Treści niedostępne

Nie wszystkie filmy posiadają napisy dla osób głuchych, część plików nie jest dostępnych cyfrowo (skany), część grafik nie posiada opisów alternatywnych .

Wyłączenia

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności. Filmy, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

2020-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jarosław Hejenkowski, mail: promocja@inowroclaw.powiat.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 3592 321. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp. Żądanie powinno zawierać: dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

 

Opis dostępności architektonicznej budynku Starostwa Powiatowego
przy alei Ratuszowej 38 w Inowrocławiu:

Budynek siedziby Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu mieści się pomiędzy ul. Świętokrzyską i al. Ratuszową. Wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się przy budynku od strony al. Ratuszowej.

 

Wejście do budynku znajduje się od strony al. Ratuszowej, osoby z niepełnosprawnościami mogą korzystać z platformy.

Po wejściu do budynku po prawej stronie znajduje się toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnościami. Na każde piętro można dostać się windą. Po korytarzach można poruszać się na wózkach inwalidzkich.

 

W budynku jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego; osoby niepełnosprawne mają prawo wstępu z psem asystującym.

 

Opis dostępności architektonicznej budynku Starostwa Powiatowego
przy ulicy Mątewskiej 17 w Inowrocławiu:

Budynek Starostwa Powiatowego mieści się przy ul. Mątewskiej 17, dojazd i wjazd na parking od ul. Mątewskiej, piesze dojście ścieżką pieszo-rowerową od pętli autobusowej przy ul. Poznańskiej. Przy wejściu B do budynku wyznaczone są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

Wejście B do budynku od strony lewej wyposażone jest w przycisk dla osób niepełnosprawnych pozwalający przywołać ochronę budynku, która obsługuje i pomaga skorzystać z platform lub windy.

 

 

 

Na parterze w budynku można korzystać z platformy, dojście do pomieszczeń Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz sali obsługi Wydziału Komunikacji i Transportu korzystając z dźwigu i platformy.

 

   

W budynku dostępność dźwigu do wysokości I piętra, z pozostałych pięter osoby niepełnosprawne ruchowo mogą korzystać za pomocą schodołazu obsługiwanego przez ochronę budynku. Po korytarzach można poruszać się na wózkach inwalidzkich. Na parterze przy pomieszczeniu ochrony budynku usytuowane jest stanowisko do obsługi interesantów. Istnieje możliwość skorzystania z obsługi przy wymienionym stanowisku po uprzednim poinformowaniu pracownika ochrony.

 

Na parterze  na końcu korytarzy znajdują się toalety dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego; osoby niepełnosprawne mają prawo wstępu z psem asystującym.  

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij