Przejdź do treści

Powiat Inowrocławski Oficjalny portal

Wyszukiwarka

Szukaj

Plebiscyt na Powiatowe Przedsięwzięcie 20 - lecia

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Publikujemy zbiorcze zestawienie wszystkich propozycji w plebiscycie na najważniejsze zadania zrealizowane przez nasz samorząd powiatowy od momentu jego reaktywowania w 1998 roku.

REGULAMIN PLEBISCYTU - kliknij i pobierz

Propozycja nr 1

 

 

 

 

 

 

 

Modernizacje Domów Opieki Społecznej. Na przestrzeni czterech lat przeprowadzono poważne inwestycje w powiatowych domach pomocy społecznej. Dzięki przeprowadzonym modernizacjom wszystkie domy pomocy społecznej w powiecie inowrocławskim spełniają najwyższe wymogi, które tego typu placówkom określają standardy unijne i ministerialne przepisy. W Tarnówku rozbudowano dotychczasowy pawilon i połączono go z częścią administracyjną DPS. Dzięki temu m.in. zyskano więcej pokoi dla pensjonariuszy oraz sale do terapii i dziennego pobytu. W Parchaniu inwestycja polegała na dobudowaniu nowej części obiektu oraz przeprowadzeniu modernizacji w istniejącym już budynku. Polepszyło to funkcjonalność obiektu, a ponadto zwiększyło liczbę miejsc dla nowych pensjonariuszy oraz mieszkańców przeprowadzonych tu z Kawęczyna. W Ludzisku przeprowadzono modernizację budynku wozowni i w ten sposób pozyskano nowe pokoje,  zorganizowano też salę rehabilitacji i fizykoterapii, wyposażoną w sprzęt wysokiej jakości. Kilka lat później dokonano jeszcze wymiany pokryć dachowych wraz z dociepleniem oraz naprawą i malowaniem elewacji pałacu i pozostałych budynków należących do placówki. Gruntowną modernizację przeprowadzono także w DPS w Inowrocławiu. Wyremontowano pokoje i łazienki z nowymi sanitariatami, zakupiono nowe meble i łóżka rehabilitacyjne oraz sprzęt pomocniczy do pielęgnacji chorych. Zainstalowano też system przyzywający pielęgniarkę. Inwestycje pochłonęły z budżetu Powiatu ok. 4,5 mln złotych.

Propozycja nr 2

Adaptacja nowej siedziby Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. Z udziałem środków unijnych i z budżetu państwa najpierw w 2006 roku dokonano przebudowy i adaptacji Pałacu Mieszczańskiego na siedzibę muzeum. Dzięki tej inwestycji zahamowano proces niszczenia zabytkowej kamienicy oraz wzbogacono ofertę kulturalną powiatu. Zbudowany w 1896 roku, zniszczony neorenesansowy pałac został poddany gruntownym pracom remontowo-konserwatorskim. Przeprowadzka muzeum do nowych pomieszczeń umożliwiła przede wszystkim prawidłowe przechowywanie cennych zbiorów w pomieszczeniach do tego przystosowanych, zwiększenie powierzchni ekspozycyjnych, prezentację wielu zbiorów zalegających dotąd w magazynach oraz udostępnienie sal muzealnych dla osób niepełnosprawnych. Kolejnym etapem modernizacji pałacu był remont zniszczonych piwnic, a także przystosowanie pomieszczeń dla potrzeb wystawy SOLNO I – Kopalnia Soli w Inowrocławiu. Były to specyficzne prace, polegały bowiem na wykonaniu wystroju kopalnianego chodnika. Ogółem koszt inwestycji wyniósł ponad 1,3 mln złotych. Z budżetu Powiatu Inowrocławskiego wydano na ten cel 405 tysięcy złotych.

Propozycja nr 3

Budowa rodzinnych domów dziecka. W tworzeniu przyjaznych warunków opieki nad dziećmi pozbawionymi pieczy własnej rodziny Powiat Inowrocławski z pewnością zasługuje na miano pioniera. Już w 2007 roku jako pierwszy w województwie kujawsko-pomorskim i jeden z nielicznych w Polsce Powiat utworzył placówkę opiekuńczo-wychowawczą w jednym z mieszkań na inowrocławskim osiedlu Rąbin. W nowym domu zamieszkało 14 wychowanków w różnym wieku. Utworzenie domu dla pierwszej grupy wychowanków zapoczątkowało zmiany i pozwoliło na dostosowanie do standardów unijnych warunków sprawowania opieki nad wszystkimi podopiecznymi Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu. W kolejnych latach Powiat Inowrocławski pobudował kolejne  rodzinne placówki dla dzieci. Pierwsze oddano do użytku w 2010 roku w Inowrocławiu, a trzy lata później oddano do użytku niemal bliźniacze placówki w Jaksicach i Gniewkowie. Powierzchnia użytkowa każdego z budynków wynosi ponad 200 m². Na parterze jest kuchnia, sypialnia dwuosobowa oraz łazienka przystosowane dla osób niepełnosprawnych, gabinet, duży salon, garderoba i pralnia. Na poddaszu budynku rozmieszczono 6 sypialni dwuosobowych, 2 łazienki i pokój zabaw. W jednej placówce może mieszkać maksymalnie 14 dzieci, w warunkach zbliżonych do życia w rodzinie. Obecnie w powiecie inowrocławskim jest 8 tego typu placówek opiekuńczo-wychowawczych. Powiat Inowrocławski został nagrodzony statuetką Rubinowy HIT 2013 w Konkursie Gospodarczo - Samorządowy HIT Kujaw i Pomorza za wdrożenie najwyższego standardu usług opiekuńczych dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej.

Propozycja nr 4

Budowa Powiatowej Hali Sportowej Kujawianka. Obiekt zlokalizowany na boisku przy III LO w Inowrocławiu, został oddany do użytku w 2010 roku. Płyta główna hali o powierzchni 1125 m² jest największą w tego typu obiektach w Inowrocławiu. Są na niej boiska do piłki ręcznej, siatkowej i koszykowej. Płyta może być podzielona 2 kotarami tak, by mogły na niej ćwiczyć jednocześnie 3 grupy, czwarta grupa w tym samym czasie może korzystać z siłowni. Hala została wyposażona w sanitariaty i 8 szatni z natryskami oraz pomieszczenia dla nauczycieli i sędziów, całość jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na widowni ze składanymi trybunami może zasiąść 300 osób. Na co dzień z obiektu korzysta  młodzież z III LO oraz sąsiedniego ZSP nr 2. Hala jest również często wykorzystywana przez różne kluby i organizacje pozarządowe z powiatu do organizacji imprez o charakterze sportowym, wystawienniczym itp. Łączny koszt budowy hali wyniósł 7,5 mln złotych, z czego 5 mln wyłożono z budżetu Powiatu, a resztę władze Powiatu pozyskały z ministerstwa edukacji.

Propozycja numer 5

 

Centrum Radiologii w Inowrocławiu  – projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju został zrealizowany na przełomie lat 2004-2005. Inwestycja polegała na przebudowie Zakładu Diagnostyki Obrazowej funkcjonującego w Szpitalu im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu oraz wyposażeniu Centrum Radiologii w system Digital Diagnost obejmujący nowoczesną aparaturę cyfrową. Było to wówczas jedyne tego typu przedsięwzięcie w skali kraju. Cyfrowy aparat rentgenowski pozwala na wykonanie najbardziej skomplikowanych badań w krótszym czasie, a chorzy otrzymują mniejszą dawkę promieniowania. Cyfrowy system obrazowania umożliwia też szybkie przesyłanie wyników i konsultowanie ich z innymi ośrodkami medycznymi.

Propozycja numer 6

 

Budowa nowoczesnych boisk sportowych. Kompleks boisk w ramach programu „Moje Boisko ORLIK 2012” pobudowano na terenie ZSP nr 1 w Inowrocławiu. Ogrodzony i oświetlony kompleks sportowy tworzą dwa boiska - jedno do piłki nożnej oraz mniejsze, wielofunkcyjne przeznaczone np. do gry w siatkówkę lub koszykówkę. Z obiektu w godzinach lekcyjnych korzysta blisko tysiąc uczniów ZSP nr 1, a po południu do godziny 21.00 wszyscy chętni. Budowa "Orlika" w Mątwach kosztowała prawie 1,5 miliona złotych. Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Urząd Marszałkowski wyłożyły na ten cel po 333 tys. zł. Reszta – 798 tys. zł. pochodziła z budżetu Powiatu. W ciągu kilku lat podobne wielofunkcyjne boiska powstały przy prawie wszystkich szkołach, dla których Powiat jest organem prowadzącym. Wychowanie fizyczne na nowoczesnych obiektach ćwiczą uczniowie: I i II LO, ZSP nr 1, 2, 3, 4, 5 Zespołu Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu oraz ZSP w Kruszwicy. Budowa tych obiektów pochłonęła łącznie ok. 3 mln złotych z budżetu Powiatu. Dodajmy, że w 2014 r. Starosta Inowrocławski za kompleksową modernizację bazy sportowej powiatowych szkół ponadgimnazjalnych odebrał nagrodę w konkursie Gospodarczo-Samorządowy HIT Kujaw i Pomorza.

Propozycja numer 7

Realizacja unijnych projektów edukacyjnych dla wszystkich typów szkół publicznych  z terenu powiatu. Powiat w ciągu kilku minionych lat zrealizował kilka dużych projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków europejskich i budżetu państwa, z których skorzystało ponad 10 tysięcy uczniów ze wszystkich typów szkół w powiecie inowrocławskim. Każdy miał swoją specyfikę i własną grupę odbiorców, ale wszystkie miały na celu podniesienie poziomu kształcenia i zdobywanie przez uczestników dodatkowych umiejętności (często zawodowych). Ponadto placówki, które uczestniczyły w projektach otrzymały nowoczesne  wyposażenie i materiały dydaktyczne. I tak: 600 uczniów wzięło udział w dodatkowych zajęciach pozaszkolnych, pozalekcyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów zawodowych szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu „Chcesz zostać orłem - przyjdź na zajęcia pozaszkolne”. Projekt pod nazwą „Zostań Omnibusem – zdobywaj wiedzę poprzez dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, pozalekcyjne i edukacyjne dla dziewcząt i chłopców ze szkół o kształceniu ogólnym” został zrealizowany przez Powiat Inowrocławski w partnerstwie z ośmioma gminami. Polegał na przeprowadzeniu dodatkowych zajęć np. z matematyki, informatyki, fizyki, biologii, języka angielskiego i zajęć rekreacyjnych dla 2400 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Całkowita wartość projektu wyniosła ponad 1 milion 800 tysięcy złotych. Dofinansowanie ze środków unijnych i budżetu państwa wyniosło ok. 1,5 miliona złotych. Aż 6 tysięcy uczniów ze szkół o kształceniu ogólnym  uczestniczyło w projekcie pod nazwą „Zdobyć wiedzę - ważna rzecz, każdy powinien dostęp do niej  mieć”, który polegał na prowadzeniu dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i pozalekcyjnych dla. Projekt został zrealizowany w partnerstwie z gminami powiatu inowrocławskiego i obejmował wszystkie typy szkół: podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne. Całkowita wartość projektu wyniosła ponad 2 miliony 252 tysiące złotych. Całość została pokryta ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Z kolei Twoja wiedza – Twoja przyszłość – to projekt edukacyjny realizowany w powiatowych szkołach ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe. W pierwszej edycji projektu wzięło udział 740 uczniów. Obecnie jest realizowana druga edycja, w której uczestniczy   490 uczniów. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego szkół powiatowych poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej, dostosowanej do potrzeb rynku pracy. Uczestnicy objęci są stażami, kursami zawodowymi oraz dodatkowymi zajęciami pozalekcyjne. Szkoły uczestniczący w projekcie otrzymały materiały dydaktyczne i nowoczesne wyposażenie.    

Propozycja numer 8

Propagowanie rodzicielstwa zastępczego dla dzieci pozbawionych opieki rodziców. Mimo, że sierot biologicznych jest niewiele, to nadal są dziesiątki dzieci, które nie mogą przebywać pod opieką rodziców. Nawet najlepsza placówka opiekuńczo – wychowawcza nie zapewni takich warunków, jak mała wspólnota osób, jaka jest rodzina. Stąd na początku 2009 r. w powiecie inowrocławskim został opracowany i wdrożony Program budowania lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2009-2013. Zakładał on m.in. lepszą współpracę rożnych instytucji i służb zajmujących się problemami w rodzinie, a także wsparcie rodzin naturalnych zanim jeszcze dojdzie do sytuacji kryzysowej, która zmusza do odebrania dziecka biologicznym rodzicom. Program zakładał także większą rolę rodzin zastępczych niespokrewnionych, w tym także rodzin zastępczych zawodowych, które przejmują funkcję pogotowia opiekuńczego oraz rodzin zastępczych specjalistycznych zdolnych przyjąć dziecko niepełnosprawne, wymagające szczególnej opieki. Taka bowiem forma opieki nad dziećmi pozbawionymi rodzinnego domu i opieki biologicznych rodziców jest najlepsza. To jedyna szansa zapewnienia dzieciom nie tylko symbolicznego dachu nad głową, lecz także opieki, godziwych warunków życia i możliwości rozwojowych. Stąd propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego jest tak ważne. Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu otrzymał dofinansowanie z budżetu Powiatu na cykliczne warsztaty szkoleniowe dla chętnych, którzy chcieliby utworzyć rodzinę zastępczą. Przy Domu Dziecka w Jaksicach utworzony został pierwszy w powiecie Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy. Do tej pory chętni w celu sfinalizowania procesu adopcyjnego musieli dojeżdżać do Bydgoszczy, Torunia czy Włocławka. Prowadzono kampanię medialną zachęcającą do tworzenia rodzin zastępczych. Towarzyszyły jej także inne formy propagowania rodzicielstwa zastępczego wśród lokalnej społeczności m.in. konkursy, festyny. Ponadto w tamtym czasie władze Powiatu rozpoczęły  program przekształcania dużych domów dziecka w małe rodzinne placówki opiekuńczo – wychowawcze, w których przebywa maksymalnie 14 dzieci. Działania związane z propagowaniem rodzicielstwa zastępczego zaowocowały wyróżnieniem Powiatu nagrodą Gospodarczo-Samorządowy HIT Kujawsko-Pomorskiego 2009. Obecnie w powiecie funkcjonuje ok. 150 rodzin zastępczych, w których wychowuje się ponad 200 dzieci.

Propozycja numer 9

Zakup sprzętu medycznego dla inowrocławskiego szpitala. Powiat corocznie przeznaczał ze swojego budżetu środki na zakup sprzętu oraz aparatury medycznej dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu.Tylko w ciągu ostatnich 10 lat zakupiono m.in. kardiomonitory, pompy infuzyjne, laser neodymowy, aparat do znieczulania, czytnik płyt obrazowych, aparaty do hemodializy, aparaty usg oraz najdroższy wśród tych sprzętów tomograf komputerowy. Dzięki temu nowoczesnemu urządzeniu mieszkańcy powiatu inowrocławskiego mają dostęp do dobrej jakości obrazowych badań diagnostycznych wykonywanych tomografem w inowrocławskim szpitalu, skrócił się czas oczekiwania na badanie tomografem, a także czas leczenia pacjentów. Od kiedy funkcjonuje w lecznicy nowy tomograf, więcej pacjentów może skorzystać z tej specjalistycznej diagnozy. Sukcesywna wymiana aparatury medycznej na nowy sprzęt podnosi jakość świadczonych w lecznicy usług. W ciągu ostatnich 10 lat Powiat wyasygnował na ten cel ponad 6 mln złotych.

Propozycja numer 10

Modernizacja placówek oświatowych. Każdego roku największa część zasobów finansowych z budżetu Powiatu jest przeznaczana na wydatki związane z funkcjonowaniem kilkunastu placówek oświatowych. Oprócz bieżących wydatków i drobnych bieżących remontów realizowano także liczne zadania inwestycyjne. Najpoważniejsze remonty, jakie zostały przeprowadzone w szkołach powiatowych, to termomodernizacja budynków.Inwestycją zostały objęte szkoły: II LO, ZSP nr 3, CKP oraz ZSP nr 4 w Inowrocławiu. Kolejna  ważna i bardzo kosztowna inwestycja to modernizacja centralnego ogrzewania w II LO oraz wymiana instalacji c.o. we wszystkich budynkach tworzących kompleks szkolny I LO.Zakres robót obejmował także montaż automatyki i sterowania węzłem cieplnym oraz docieplenie stropów poddasza w głównym budynku szkoły. Prace te pochłonęły ponad 2,7 mln złotych. Ostatnie większe inwestycje w szkołach, to remont budynku sali gimnastycznej w ZSP nr 4 wraz z zakupem nowego sprzętu, budowa bieżni lekkoatletycznej na boisku I LO oraz budowa sali gimnastycznej dla ZS im. Marka Kotańskiego. Inwestycja jest w trakcie realizacji i ma być ukończona w tym roku, a jej koszt szacowany jest na blisko 2,5 miliona złotych.

Propozycja numer 11 

   

Modernizacja dróg powiatowych. Jednym z priorytetów władz Powiatu Inowrocławskiego są inwestycje drogowe, ponieważ ich stan decyduje o bezpieczeństwie oraz atrakcyjności gospodarczej regionu.  W efekcie intensywnych prac modernizacyjnych w ciągu ostatnich lat oddano do użytku ok. 300 kilometrów nowej nawierzchni. To więcej niż  połowa z ponad 500 km, którymi opiekuje się samorząd powiatowy. Za zakres prac modernizacyjnych na swoich drogach Powiat Inowrocławski otrzymał decyzją Kapituły Konkursu Samorządowo-Gospodarczy HIT Kujawsko-Pomorskiego 2010 główną nagrodę. Wiele inwestycji drogowych przeprowadzono przy finansowym udziale samorządów gminnych. Na inwestycje drogowe władze Powiatu  pozyskiwały także fundusze unijne i rządowe. Wśród wyremontowanych powiatowych traktów są m.in. drogi: - Rzepiszyn – Łagiewniki, Modliborzyce – Pieranie, Kruszwica – Racice na odcinku od miejscowości Giżewo, Ostrowo – Brześć na odcinku Złotowo – Brześć, Cierpice – Rojewo – Inowrocław, Ostrowo – Złotowo – Brześć, Janikowo – Tupadły wraz z remontem mostu w Kołudzie Wielkiej, Barcin – Złotowo – Złotniki Kujawskie z ulicą Jesionową w Złotnikach, Lipie – Modliborzyce, Pławin – Wielowieś, Czyste – Orłowo, Rybitwy – Janikowo, Kicko – Brześć, Jacewo – Ośniszczewko, Wojdal – Pakość, Dąbie – Chrząstowo, Płonkowo – Wierzchosławice oraz większość powiatowych ulic w Inowrocławiu, w tym: Jacewska, Krzywoustego, Świętokrzyska, Wierzbińskiego, Cegielna, Toruńska, Marcinkowskiego, Al. Niepodległości, Rąbińska, P.F.Roosevelta, Średnia, Wielkopolska, Władysława Reymonta, Batkowska, S. Przybyszewskiego, Mątewska, fragment Wojska Polskiego i  Szymborskiej.

Propozycja numer 12  

Rozbudowa szpitala i budowa Stacji Dializ. Inwestycja przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego polegała na dobudowaniu skrzydła lecznicy, w którym na niskim i wysokim parterze znalazły się pomieszczenia związane ze Stacją Dializ. Natomiast na piętrze usytuowano poradnie schorzeń okołonefrologicznych i inne poradnie specjalistyczne np. diabetologiczną, nefrologiczną oraz chirurgii naczyniowej. Dzięki rozbudowie lecznicy poprawiły się standardy medyczne w leczeniu osób wymagających dializowania, więcej pacjentów może teraz korzystać ze Stacji Dializ. Podniósł się również standard opieki medycznej na innych oddziałach. Stacja Dializ w Inowrocławiu spełnia wszelkie wymogi Polskich Norm Nefrologicznych. Z budżetu Powiatu wydano na ten cel ponad 2,3 miliona złotych.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij