Przejdź do treści

Wyszukiwarka

Szukaj

Zadania Powiatu

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

 

Powiat ma osobowość prawną, jest jednostką zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, działa na podstawie ustawy z 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym.

Powiat wykonuje określone ustawami zadania ponadgminne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność w zakresie:

1)      edukacji publicznej

2)      promocji i ochrony zdrowia

3)      pomocy społecznej

4)      polityki prorodzinnej

5)      wspierania osób niepełnosprawnych

6)      transportu zbiorowego i dróg publicznych

7)      kultury i ochrony dóbr kultury

8)      kultury fizycznej i turystyki

9)      geodezji, kartografii i katastru,

10)  gospodarki nieruchomościami

11)  administracji architektoniczno-budowlanej

12)  gospodarki wodnej

13)  ochrony środowiska i przyrody

14)  rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego

15)  porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli

16) ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska

17) przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy

18) ochrony praw konsumenta

19) utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych

20) obronności

21) promocji powiatu

22) współpracy z organizacjami pozarządowymi

23) zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.

Ponadto:

Do zadań publicznych powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.

Ustawy mogą określać inne zadania powiatu.

Ustawy mogą określać niektóre sprawy należące do zakresu działania powiatu jako  zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat.

Powiat na uzasadniony wniosek zainteresowanej gminy przekazuje jej zadania z zakresu swojej właściwości na warunkach ustalonych w porozumieniu.

Zadania powiatu nie mogą naruszać zakresu działania gmin.

Ustawy mogą nakładać na powiat obowiązek wykonywania zadań z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.

Powiat może zawierać z organami administracji rządowej porozumienia w sprawie wykonywania zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.

Powiat może zawierać porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego, a także z województwem, na którego obszarze znajduje się terytorium powiatu.

W celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami.

Powiat nie może prowadzić działalności gospodarczej wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij