Przejdź do treści

Powiat Inowrocławski Oficjalny portal

Wyszukiwarka

Szukaj

XLI sesja Rady Powiatu Inowrocławskiego

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

XLI sesja Rady Powiatu Inowrocławskiego, odbędzie się 21 września 2018 roku, o godzinie 11.00. Sesja odbędzie się w sali obrad Rady Powiatu Inowrocławskiego przy ulicy Mątewskiej 17 w Inowrocławiu.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu obrad XL sesji Rady Powiatu Inowrocławskiego.
4. Wybór sekretarza obrad.
5. Informacja o realizacji uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego podjętej na XL sesji 13 lipca 2018 roku i powierzonej do wykonania Przewodniczącemu Rady Powiatu.
6. Informacja Starosty Inowrocławskiego o realizacji uchwał Rady Powiatu Inowrocławskiego podjętych na XL sesji 13 lipca 2018 roku.
7. Informacja o pracy Zarządu Powiatu Inowrocławskiego w okresie od 4 lipca 2018 roku do 11 września 2018 roku.
8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie przyjęcia informacji za I półrocze 2018 r. o przebiegu wykonania: budżetu Powiatu Inowrocławskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowrocławskiego.
- wystąpienie Skarbnika Powiatu,
- przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.

10.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Biura Rozwoju i Inicjatyw Europejskich Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu za rok 2017 z uwzględnieniem realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich.
- wystąpienie Kierownika Biura Rozwoju i Inicjatyw Europejskich,
- przedstawienie stanowiska Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzanego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Inowrocławskiego, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
- wystąpienie Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia
- przedstawienie stanowiska Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród.
- wystąpienie Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia,
- przedstawienie stanowiska Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły lub placówki oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole lub placówce, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkołach lub placówkach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Inowrocławski.
- wystąpienie Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia
- przedstawienie stanowiska Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski, ze specjalnego funduszu nagród, za ich osiągnięcie w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
- wystąpienie Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia,
- przedstawienie stanowiska Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie zmiany nazwy I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.
- wystąpienie Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia,
- przedstawienie stanowiska Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.

16.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu.
- wystąpienie Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia,
- przedstawienie stanowiska Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu.
- wystąpienie Dyrektora Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka,
- przedstawienie stanowiska Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.

18.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2018 rok.
- wystąpienie Skarbnika Powiatu,
- przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.

19.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018- 2028.
- wystąpienie Skarbnika Powiatu,
- przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.

20. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie przyjęcia informacji dotyczących dokonanej analizy oświadczeń majątkowych.
- wystąpienie Przewodniczącego Rady Powiatu,
- wystąpienie Inspektora w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.

21.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
22. Wnioski i oświadczenia radnych.
23. Zakończenie.

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij