Przejdź do treści

Wyszukiwarka

Szukaj

XX sesja Rady Powiatu Inowrocławskiego

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

25 czerwca 2020 roku o godzinie 13.00 odbędzie się XX sesja Rady Powiatu Inowrocławskiego.

Odbędzie się ona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania) zgodnie z art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm).

Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu obrad XIX sesji Rady Powiatu Inowrocławskiego.
4.    Wybór sekretarza obrad.
5.    Informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu Inowrocławskiego podjętych na XIX sesji 29 maja 2020 roku i powierzonych do wykonania Przewodniczącemu Rady Powiatu.
6.    Informacja Starosty Inowrocławskiego o realizacji uchwał podjętych na XIX sesji Rady Powiatu Inowrocławskiego 29 maja 2020 roku.
7.    Informacja o pracy Zarządu Powiatu Inowrocławskiego w okresie od 20 maja 2020 roku do 9 czerwca 2020 roku.
8.    Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Inowrocławskiego za 2019 rok:
- wystąpienie Starosty Inowrocławskiego,
- debata.
9.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie udzielenia  Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego wotum zaufania:
- wystąpienie Przewodniczącego Rady Powiatu,
 - dyskusja,
- podjęcie uchwały.
10.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.
- wystąpienie Skarbnika Powiatu,
- przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
11.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2019 rok.
 - przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały.
12.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu z działalności Centrum w 2019 r.
- wystąpienie  Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu,
- przedstawienie stanowiska Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
13.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu ze swojej działalności, a także informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w powiecie inowrocławskim w 2019 r.
- wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu,
- przedstawienie stanowiska Komisji Bezpieczeństwa Obywateli, Ładu i Porządku Publicznego,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
14.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu     o stanie bezpieczeństwa Powiatu Inowrocławskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2019 r.
- wystąpienie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu,
- przedstawienie stanowiska Komisji Bezpieczeństwa Obywateli, Ładu i Porządku    Publicznego,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
15.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie   przyjęcia sprawozdania za 2019 rok z realizacji „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Inowrocławskiego na lata 2014-2020”.
- wystąpienie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu,
- przedstawienie stanowiska Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Kruszwicy przy ulicy Tadeusza Kościuszki.
- wystąpienie Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościam,
- przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu i Funduszy Europejskich,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Kruszwicy przy ulicy Kujawskiej.
- wystąpienie Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
- przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu i Funduszy Europejskich,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Inowrocławskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
- wystąpienie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu,
- przedstawienie stanowiska Komisji Bezpieczeństwa Obywateli, Ładu i Porządku Publicznego,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu o stanie technicznym dróg powiatowych.
- wystąpienie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu,
- przedstawienie stanowiska Komisji Bezpieczeństwa Obywateli, Ładu i Porządku Publicznego,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sposobu pokrycia straty Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu za rok 2019.
- wystąpienie Dyrektora Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w  Inowrocławiu,
- przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu i Funduszy Europejskich,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu za rok 2019.
- wystąpienie Dyrektora Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu,
- przedstawienie stanowiska Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
22. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2020 rok.
- wystąpienie Skarbnika Powiatu,
- przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu i Funduszy Europejskich,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
23. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2020-2030.
- wystąpienie Skarbnika Powiatu,
- przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu i Funduszy Europejskich,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
24. Informacja przewodniczących komisji o realizacji planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Inowrocławskiego za I półrocze 2020 roku.
- wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
- wystąpienie Przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
- wystąpienie Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Obywateli, Ładu i Porządku   Publicznego,
- wystąpienie Przewodniczącej Komisji Budżetu i Funduszy Europejskich,
- wystąpienie Przewodniczącego Komisji Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki,
- wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
- wystąpienie Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej.
25. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Inowrocławskiego na II półrocze 2020 roku.
- wystąpienie Przewodniczącego Rady Powiatu,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
26. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Inowrocławskiego na II półrocze  2020 roku.
- wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
- wystąpienie Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Obywateli, Ładu i Porządku Publicznego,
- wystąpienie Przewodniczącej Komisji Budżetu i Funduszy Europejskich,
- wystąpienie Przewodniczącego Komisji Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki,
- wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
- wystąpienie Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej.
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
27. Wnioski i oświadczenia radnych.
28. Zakończenie.

 

W załączeniu informacja na temat zgłoszenia do udziału w debacie nad raportem o stanie Powiatu Inowrocławskiego za 2029 rok -->
   


             

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij