Przejdź do treści

Powiat Inowrocławski Oficjalny portal

Wyszukiwarka

Szukaj

Kalendarz wydarzeń

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę
Wyszukiwarka

Memoriał pod siatką

Organizator II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej więcej

Kategoria Sportowe

Opis XIX Turniej Piłki Siatkowej im. prof. Henryka Nowakowskiego odbędzie się 2 lutego w hali Kujawianka.

Koszykarze „Dla Stefana”

Organizator I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza więcej

Kategoria Sportowe

Opis W najbliższy piątek w hali sportowej I LO w Inowrocławiu odbędzie się II turniej koszykówki „Dla Stefana”.

Mistrzostwa w tenisie stołowym

Organizator Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu więcej

Kategoria Sportowe

Opis 14 lutego w Powiatowej hali Sportowej Kujawianka odbędzie się turniej finałowy w ramach Mistrzostw Województwa Kujawsko - Pomorskiego w tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców. Początek zawodów o godz. 10.00, przypuszczalne zakończenie o godz. 14.00. W turnieju wezmą udział po cztery najlepsze reprezentacje męskie i żeńskie ze szkół podstawowych naszego województwa, które awansowały do tego turnieju drogą eliminacji (turnieje ćwierćfinałowe i półfinałowe). Powiat inowrocławski reprezentować będzie drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 4 (chłopcy i dziewczęta). Ponadto w turnieju wystąpią drużyny: ZS Karnkowo, SP nr 3 Sępólno Krajeńskie, SP nr 4 Chełmno, SP nr 63 Bydgoszcz, SP Mysłakówko.   11.02.2019

Szachy na wystawie

Organizator Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu więcej

Kategoria Kulturalne

Opis 15 lutego w Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu zostanie otwarta wystawa pt. "Szachy w Średniowieczu, Średniowiecze w szachach". Ekspozycja pochodzi ze zbiorów Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Początek wernisażu o godzinie 12:00. Wystawę będzie można oglądać do końca marca.   7.02.2019

O miłości Jadwigi i Jana

Organizator Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu więcej

Kategoria Kulturalne

Opis O miłości Jadwigi i Jana – historia z listów i wspomnień. Muzeum im. Jana Kasprowicza oraz Inowrocławski Teatr Otwarty zapraszają na spotkanie celebrujące pamięć o Janie Kasprowiczu.  Przeniesiemy się do 1892 r., w życiu 32 - letniego Jana Kasprowicza pojawia się  Ona, 23-letnia niebieskooka dziewczyna, Jadwiga Gąsowska. On zakochał się od pierwszego spojrzenia, Ona była oczarowana. On mieszkał we Lwowie, Ona w oddalonym o ponad 300 km Krakowie. Łączyły ich listy, wiadomości o długości zdecydowanie przekraczającej standardowe 160 znaków. On, poeta w listach nazywał siebie Makabundą i Małpiszonem, Jadwigę nazywał Dzieciną Złotą lub zwyczajnie, z kujawska Jadwinią. Ich wspólne późniejsze życie potoczyło się dramatycznie... Listy miłosne, a właściwie listy narzeczeńskie zaprezentują aktorzy Inowrocławskiego Teatru Otwartego, przygotowani przez Elżbietę Piniewską.  O burzliwym życiu Jana Kasprowicza i Jadwigi Gąsowskiej opowie Janina Sikorska. Muzeum im. Jana Kasprowicza zaprezentuje oryginały listów kochanków oraz najpiękniejszą, bo opatrzoną wyjątkową oprawą graficzną, książkę Poety, czyli wydaną w 1902 r. „Miłość”. Zapraszamy do Muzeum przy ul. Solankowej 33 we wtorek 19 lutego o godzinie 17:00. Wstęp wolny!   18.02.2019

Konkurs literacki

Organizator Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu oraz partnerzy więcej

Kategoria Społeczne

Opis Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu zapraszają do udziału w konkursie literackim pt. "Problemy współczesnej rodziny". Poniżej REGULAMIN: Postanowienia ogólne § 1 Podstawowym celem Konkursu jest: zwrócenie uwagi młodzieży na problemy współczesnej rodziny, kształtowanie postaw  wrażliwości i empatii na negatywne przypadki zachowań w rodzinach, pogłębianie wiedzy o możliwościach pomocowych i konsekwencji wobec osób łamiących prawo, upowszechnianie wiedzy na temat przełamywania stereotypów o tym, że wszystko co się dzieje, zostaje w rodzinie. Zasady uczestnictwa § 2 Zadaniem uczniów jest napisanie wiersza na temat swoich przemyśleń, spostrzeżeń o współczesnej rodzinie. § 3 Akces przystąpienia do konkursu zgłasza szkoła do Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu w terminie do dnia 4 marca 2019 r. mailem na adres: rzecznik-inowroclaw@bg.policja.gov.pl W informacji proszę podać imię i nazwisko nauczyciela, który będzie opiekunem konkursu wraz z telefonem kontaktowym. Szkoła w nieprzekraczalnym terminie do 28 marca 2019 r. przekazuje w kopercie dowolną ilość utworów, które wstępnie zakwalifikował na konkurs nauczyciel. Wydrukowane prace należy dostarczyć do Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu ul. Toruńska 13-15, z dopiskiem Konkurs literacki pt. „Problemy współczesnej rodziny”. § 4 Uczestnictwo w konkursie zapewnia uczniom nadesłanie pracy konkursowej w terminie i formie określonej niniejszym regulaminem. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko 1 wiersz, nigdzie wcześniej niepublikowany i nienagradzany w innych konkursach. Utwór poetycki musi być napisany przez jednego autora. Do konkursu zostaną dopuszczone utwory, które w sposób oczywisty będą nawiązywały do tematu konkursu. Powinny być napisane poprawną polszczyzną i nie zawierać treści w postaci wulgaryzmów. Wiersz powinien być napisany komputerowo czcionką 14 i zawierać maksymalnie 4 strofy. Każdy wiersz powinien być podpisany pseudonimem autora, a na odwrocie w kopercie należy umieścić metryczkę zawierającą następujące dane: imię i nazwisko autora, wiek,  nazwę szkoły, telefon kontaktowy rodzica. Do pracy uczestnik powinien dołączyć oświadczenie, że: utwór nie był dotychczas publikowany i nie został ściągnięty z żadnych stron internetowych czy książek. Oświadczenie powinno być podpisane przez uczestnika czytelnie. Organizator nie zwraca nadesłanego tekstu i zastrzega sobie prawo do publikacji wybranego utworu. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z uznaniem regulaminu. § 5 Powołana Komisja dokona oceny utworów i wyłoni laureatów. Zostaną oni zaproszeni na ogłoszenie wyników konkursu w dniu 25 kwietnia 2019r. podczas powiatowej konferencji pt. „Problemy współczesnej rodziny”, która odbędzie się w Inowrocławiu. § 6 Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody, wydawania, odbioru i rozliczania nagrody przez Organizatora oraz w celach promocji Konkursu, a także na umieszczenie danych autora wskazanych w § 5 na materiałach profilaktycznych, które mogą być rozdysponowywane na terenie naszego powiatu. Nagrodzone prace mogą być wykorzystane przez Policję jako materiał profilaktyczny. Administratorem Danych Osobowych uczestników konkursu jest Komendant Powiatowy z siedzibą w Inowrocławiu, ul. Toruńska 13-15, 88-100 Inowrocławiu.   Życzymy powodzenia!   20.02.2019  

Spektakl w MDK

Organizator Młodzieżowy Dom Kultury w Inowrocławiu więcej

Kategoria Kulturalne

Opis 22 lutego w Młodzieżowym Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu odbędzie się premiera spektaklu pt. "Jeleń". jest to debiut scenopisarski Kamila Ciążkowskiego - tegorocznego maturzysty, od dwóch lat aktora teatru Akcja, który działa w MDK-u pod kierunkiem Małgorzaty Wojciechowskiej. Początek spektaklu o godzinie 18.00. Wstęp wolny.   14.02.2019

Dzrzwi Otwarte w ZSP w Kruszwicy

Organizator Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kruszwicy więcej

Kategoria Edukacyjne

Opis 23 lutego społeczność ZSP im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy zaprasza na Drzwi Otwarte. Kolejna okazja do spotkania w szkole będzie 25 kwietnia.

Koncert charytatywny w MDK

Organizator II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej więcej

Kategoria Koncert

Opis Dyrekcja II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu zaprasza na Walentynkowy Koncert Charytatywny, który odbędzie się 27 lutego w Młodzieżowym Domu Kultury im. J. Korczaka przy ul. NMP 14 o godzinie 12 .00. Koncert odbywa się na rzecz Zuzi Wolańskiej. Pieniądze z koncertu będą wpłacone na rzecz Fundacji „Słoneczko”. Podczas koncertu wystąpią uczniowie "Konopy". Organizatorem jest Samorząd Uczniowski II Liceum Ogólnokształcącego  im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu wraz opiekunami Ewą Kruszyńską i Stanisławem Stecem.

Drzwi otwarte w ZSP w Kobylnikach

Organizator Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach więcej

Kategoria Edukacyjne

Opis Edukacja hybrydowa w Kobylnikach Szkoła ma umożliwiać młodym ludziom wszechstronny rozwój. Zdobywanie wiedzy, umiejętności, a także doświadczeń, które w przyszłości dają poczucie niezależności i własnej wartości. W Kobylnikach kadra dba także o rozwój emocjonalny młodzieży, o kształtowanie pozytywnych relacji międzyludzkich. Próbkę tej edukacji hybrydowej będzie można zobaczyć podczas Drzwi Otwartych już 28 lutego w godz. Od 10.00 do 16.00. Organizatorzy przygotowali pokaz atrakcyjnych zajęć edukacyjnych. Chemiczne doświadczenia przeprowadzi  Jolanta Stajszczak-Nowak. Zainteresowani zobaczą ekologiczne węże faraona, chemiczne ogrody i tęczę w szklance wody oraz film instruktażowy ukazujący produkcję żelków do kąpieli i mydła. Lekarze weterynarii Joanna Konieczny i Aleksandra Zaremba z udziałem uczniów wykonają pokaz szycie chirurgiczne oraz badania laboratoryjne. Będzie również pokaz udzielania pierwszej pomocy zwierzęciu, czyli resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Przyszłych rolników zapewne zainteresuje multimedialny konkurs przyrodniczy, oczywiście z nagrodami. Prowadzącym  tę naukową zabawę będzie Marek Wiliński, młody, utalentowany nauczyciel, który już zjednał sobie uznanie i sympatię uczniów, a zwłaszcza uczennic. Dr Joanna Leśniewska-Kowalska i Karolina Borowicz przeprowadzą zaskakujący Quiz leśnej wiedzy, w którym wszyscy uczestnicy wygrywają. Ponadto, na rodziców czekają nauczyciele gotowi doradzić, jak pokierować rozwojem dziecka, by nie tylko doskonaliło swoje zdolności ale i podążało w kierunku budzących się w nim pasji. Warto dodać, że będzie też mnóstwo okazji do fotografowania. Przedwiośnie w kobylnickim parku potrafi zaskoczyć plenerem. Natomiast na miłośników dobrego humoru będzie czekała niespodzianka.  Organizatorzy zapewniają, że będzie co wrzucić na Instagram. Atmosfera partnerskich relacji z zaangażowanymi w swoją pracę nauczycielami i dużo pozytywnej energii czekają na wszystkich, którzy zechcą tego dnia odwiedzić Kobylniki.   Kadra ZSP w Kobylnikach  
 
Uczniowie   18.02.2019  

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij