Przejdź do treści

Powiat Inowrocławski Oficjalny portal

Wyszukiwarka

Szukaj

Konkurs literacki

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Organizator Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu oraz partnerzy

Kategoria Społeczne

Data

Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu zapraszają do udziału w konkursie literackim pt. "Problemy współczesnej rodziny". Poniżej REGULAMIN:

Postanowienia ogólne

§ 1

Podstawowym celem Konkursu jest:

 • zwrócenie uwagi młodzieży na problemy współczesnej rodziny,
 • kształtowanie postaw  wrażliwości i empatii na negatywne przypadki zachowań w rodzinach,
 • pogłębianie wiedzy o możliwościach pomocowych i konsekwencji wobec osób łamiących prawo,
 • upowszechnianie wiedzy na temat przełamywania stereotypów o tym, że wszystko co się dzieje, zostaje w rodzinie.

Zasady uczestnictwa

§ 2

Zadaniem uczniów jest napisanie wiersza na temat swoich przemyśleń, spostrzeżeń o współczesnej rodzinie.

§ 3

Akces przystąpienia do konkursu zgłasza szkoła do Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu w terminie do dnia 4 marca 2019 r. mailem na adres:

rzecznik-inowroclaw@bg.policja.gov.pl

W informacji proszę podać imię i nazwisko nauczyciela, który będzie opiekunem konkursu wraz z telefonem kontaktowym.

Szkoła w nieprzekraczalnym terminie do 28 marca 2019 r. przekazuje w kopercie dowolną ilość utworów, które wstępnie zakwalifikował na konkurs nauczyciel.

Wydrukowane prace należy dostarczyć do Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu ul. Toruńska 13-15, z dopiskiem Konkurs literacki pt. „Problemy współczesnej rodziny”.

§ 4

 • Uczestnictwo w konkursie zapewnia uczniom nadesłanie pracy konkursowej w terminie i formie określonej niniejszym regulaminem.
 • Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko 1 wiersz, nigdzie wcześniej niepublikowany i nienagradzany w innych konkursach.
 • Utwór poetycki musi być napisany przez jednego autora.
 • Do konkursu zostaną dopuszczone utwory, które w sposób oczywisty będą nawiązywały do tematu konkursu. Powinny być napisane poprawną polszczyzną i nie zawierać treści w postaci wulgaryzmów.
 • Wiersz powinien być napisany komputerowo czcionką 14 i zawierać maksymalnie 4 strofy.
 • Każdy wiersz powinien być podpisany pseudonimem autora, a na odwrocie w kopercie należy umieścić metryczkę zawierającą następujące dane: imię i nazwisko autora, wiek,  nazwę szkoły, telefon kontaktowy rodzica.
 • Do pracy uczestnik powinien dołączyć oświadczenie, że: utwór nie był dotychczas publikowany i nie został ściągnięty z żadnych stron internetowych czy książek. Oświadczenie powinno być podpisane przez uczestnika czytelnie.
 • Organizator nie zwraca nadesłanego tekstu i zastrzega sobie prawo do publikacji wybranego utworu. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z uznaniem regulaminu.

§ 5

Powołana Komisja dokona oceny utworów i wyłoni laureatów. Zostaną oni zaproszeni na ogłoszenie wyników konkursu w dniu 25 kwietnia 2019r. podczas powiatowej konferencji pt. „Problemy współczesnej rodziny”, która odbędzie się w Inowrocławiu.

§ 6

Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody, wydawania, odbioru i rozliczania nagrody przez Organizatora oraz w celach promocji Konkursu, a także na umieszczenie danych autora wskazanych w § 5 na materiałach profilaktycznych, które mogą być rozdysponowywane na terenie naszego powiatu. Nagrodzone prace mogą być wykorzystane przez Policję jako materiał profilaktyczny. Administratorem Danych Osobowych uczestników konkursu jest Komendant Powiatowy z siedzibą w Inowrocławiu, ul. Toruńska 13-15, 88-100 Inowrocławiu.

 

Życzymy powodzenia!

 

20.02.2019

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij